čistota, kvalita, bezpečnost a účinnost

Sběr a zpracování rostlin bez herbicidů, pesticidů, insekticidů, kontaminantů, chemických reziduí a bez genetické modifikace (GMO).

Pro sledování, kontrolu a vyhodnocování kvality esenciálních olejů jsme vyvinuli vlastní systém norem a protokolů   CTEO – CERTIFIED THERAPEUTIC ESSENTIAL OILS.Cílem je společnosti jsou esenciální oleje v té nejlepší a nejprospěšnější kvalitě.

Odborníci BEWIT cestují po celém světě a navštěvují celosvětovou síť prověřených co-op partnerů s cílem kontrolovat a ověřovat, zda pěstební a výrobní postupy odpovídají náročným kvalitativním požadavkům a normám společnosti.Rostliny musí růst v optimálních podmínkách, být správně sklizeny a včas zpracovány.


Používáme metody destilace esenciálních olejů, které probíhají jemným, šetrným způsobem a  odrážejí kombinaci tradičních historických poznatků a moderních technologií. Rovněž jsou využívány postupy zpracování při nízkých teplotách. Cílem je zachovat maximální množství přírodních bioaktivních látek.


Čistota a složení esenciálních olejů BEWIT je kontrolována s využitím plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie.

U plynové chromatografie každá složka esenciálního oleje postupně prochází měřící kolonou a na výstupu je analyzována. Tak se určí, které složky jsou přítomny v testovaném vzorku. Při hmotnostní spektrometrii jsou vzorky vypařovány, ionizovány a váženy.

Hmotnostní spektrometrie rozšiřuje spektrum přístupu k čistotě esenciálních olejů, odhalování nearomatických složek jako jsou těžké kovy nebo jiné kontaminující látky, které nelze odhalit postupy plynové chromatografie. Kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie bývá označována jako GC/MS test (Gaschromatograp­hy/MassSpectro­metry). Výsledky jsou srovnány s historickou databází a je vyhodnoceno složení.

Poté jsou vzorky podrobeny spektrometrickému a mikrobiálnímu testování na přítomnost nebezpečných látek, jako jsou kvasinky, viry, bakterie a plísně.Na závěr probíhá senzorické testování – chutí, pohledem, dotekem, vůní a dokonce i citem – intuicí.

Nepostradatelnou součástí ověřování CTEO kvality je osobní přístup, znalosti a zkušenosti expertů esenciálních olejů BEWIT.

     Bergamot-bewit-bergamot              Logo_cteo_2           Pelargonie-bewit-geranium_2          Pyramidized_logo_1_2       Levandule-bewit-lavender


Společnost BEWIT nepoužívá ve svých výrobcích a postupech nanotechnologie. Souhlasíme s vědeckými studiemi, které nepovažují jejich neškodnost na zdraví člověka za prokázanou.

Společnost BEWIT nikdy netestovala a netestuje své výrobky na zvířatech a ani tak nebude činit nikdy v budoucnosti. 

Svým vlastním mnohaletým výzkumem společnost navázala na tisíciletou tradici využívání pyramidální energie a vyvinula vlastní postupy a technologie, které souhrnně nazývá a označuje značkou BEWIT PYRAMIDIZED. Využívá tyto poznatky k výraznému zlepšení vlastností, kvality, trvanlivosti a účinnosti svých produktů. To vše s cílem zajistit svým zákazníkům nejvyšší kvalitu, bezpečnost a účinnost výsledného produktu.

Své odborné znalosti a růst svého know-how zajišťuje společnost BEWIT soustavným vzděláváním se, vyhodnocováním a využíváním nejmodernějších vědeckých poznatků a studií, budováním vlastní vědecké databáze a knihovny a rovněž prostřednictvím svého Lékařského a vědeckého sboru odborníků a profesionálů.Na veškeré firemní procesy jsou trvale aplikovány principy Kaizen.


Další